บริษัท เอ.พี.เอส. คอมเมิรช จำกัด   A.P.S. Commerce Co., Ltd.
  
ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2540 โดยทีมงานบริหาร และ ทีมงานบริการที่มีความเชี่ยวชาญ    พร้อมด้วยประสบการณ์ด้านงานขนส่งสินค้า,
ติดตั้ง   และซ่อม เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนโดยเฉพาะ มานานกว่า 15 ปี  โดยมีวัตถุประสงค์คือ เน้นการบริการด้านขนส่งและติดตั้ง
ให้กับผู้นำเข้า, ผู้ผลิตสินค้า, ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ให้บริการซ่อมบำรุง และ ซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้า
ภายในครัวเรือนด้วยมาตรฐานสากล

คติพจน์ :  “บริการที่ดีเลิศ ด้วยคุณภาพ รวดเร็ว  ตรงต่อเวลา  เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า”

บริษัทฯ มีการจัดอบรมมาตรฐานการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี
และด้วยความร่วมมือ สนับสนุนจาก บริษัท ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำทั่วประเทศ
ทำให้ทีมงานได้รับการสอบมาตรฐาน และเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆอย่างสม่ำเสมอ