งานขนส่งสินค้า
รถร่วมขนส่งสินค้า รถยนต์กระบะ ตอนเดียว สีขาว สภาพดี ติดตั้งตู้หลังคาทึบสูง
  พร้อมพนักงานขับรถ และ พนักงานช่วยยกสินค้า
  สนใจ ติดต่อ 0-2988-0001
งานติดตั้ง/ซ่อมบำรุง
ช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ มีประสบการณ์การติดตั้ง / ซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศภายในบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปี มีรถยนต์ของตนเอง
ช่างติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป มีประสบการณ์การติดตั้ง / ซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภท เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า ตู้เย็น เครื่องกรองน้ำไม่น้อยกว่า 1 ปี มีรถยนต์ของตนเอง
  สนใจ ติดต่อ 0-2988-0001
Office
เจ้าหน้าที่ธุรการ/บุคคล ชาย/หญิง มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และ ภาษาอังกฤษดี
  ผู้สนใจโปรดสมัครด้วยตนเองที่ สำนักงานใหญ่