บริษัท เอ.พี.เอส คอมเมิรช จำกัด

 "ให้บริการที่ดี มีคุณภาพ รวดเร็ว ตรงเวลา ลูกค้าพึงพอใจ"

บริการ ขนส่ง, ติดตั้ง, ซ่อมแซม เครื่องใช้ไฟฟ้า ภายในครัวเรือน ให้กับผู้นำเข้า,

ผู้ผลิต และ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆทั้งใน กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

โทรศัพท์: 0-2988-0001  
โทรสาร: 0-2988-0013   
อีเมล์: info@apscommerce.co.th
เว็บไซต์: http://www.apscommerce.co.th

Our Service